top of page

projekter:

32294539_1844439838948168_24512329693528

Radar

Bar- og arrangementansvarlig: 2015-2018

Fra oktober 2015 til oktober 2018 var jeg Bar- og arrangement ansvarlig på det regionale spillested Radar. Udover ansvaret for den daglige drift af baren herunder budgetstyring, ansvaret for afviklingen af koncerter og festivaler og administrationen af en frivilliggruppe på 40-50 personer, bestod arbejdet på Radar også af, at indgå i de mere strategiske snakke på kontoret og bidrage til idé- og konceptudvikling.

 

På Radar præsenteres et bredt udbud af musikgenrer med både lokale, nationale og internationale artister og altid med et særligt fokus på det eksperimenterende, det alternative og på nichegenrer. Radar interesserer sig for krydsfelterne mellem musik og andre kunstarter og for at eksperimentere med koncert- og præsentationsformater.

 

Radar er et åbent, netværkende og interagerende spillested, hvor der lægges stor vægt på at samarbejde med aktører i genrespecifikke miljøer og gennem inddragelse af eksterne koncert- og festivalarrangører. På Radar arbejder vi desuden med udviklingsaktiviteter, rettet mod programudvikling og publikumsudvikling. Aktiviteterne udmønter sig i en række projekter og arbejdsmetoder som f.eks. #venuehack, Radar_HIGH, Radar_MusicLab, børnekoncerter, det fleksible koncertrum og audiocanvas

bottom of page