top of page

projekter:

Copenhagen Circularity Lab

Processkonsulent: 2020-2021

Vi hæmmer den grønne omstilling, hvis byggebranchen sidder fast i troen om, at de er konkurrenter. På ni timer har vi i samarbejde med KAB og 16 andre byggeaktører defineret fire initiativer, der skal omstille byggeriet.

Med et håb om at kunne bidrage til samarbejdet i byggebranchen påbegyndte vi, 10 kaospiloter, i efteråret 2020 at udarbejde en digital udviklingsproces, som skulle accelerere dele af den grønne omstilling i byggebranchen med særligt fokus på at øge genanvendelsen af de brugte ressourcer. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med KAB, som har til formål at sætte sig i spidsen for udviklingen af den cirkulære økonomi i byggeindustrien, så andre vil se til dem for inspiration.

Som kaospiloter har vi ganske hurtigt omstillet os til at arbejde mere digitalt og fundet digitale platforme, som skaber helt nye muligheder for at arbejde tværfagligt og løseproblemstillinger.

Læs mere på: Byrummonitor

bottom of page