top of page

projekter:

0.png

Frontløberne - bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem 2018- Nu

Tidl. Brugerrepræsentant

Foreningen Frontløberne er en projektplatform for unge kulturskabere, som blev stiftet i 1989. Bestyrelse består af syv repræsentanter fra kulturlivet, det politiske og erhvervslivet. Bestyrelsen tegner de store linjer og ansætter den daglige leder. Vores medlemmer består af unge kulturmagere mellem 15-35. Medlemsskabet opnår man gennem aktiv deltagelse i Frontløbernes arbejde. 

Som bestyrelsens brugerrepræsentant sidder jeg med ansvaret for at fremlægge brugernes indspark til bestyrelsen, og samtidig være en del af det generelle bestyrelsesarbejde, hvor institutionens udvikling og retning tegnes.

bottom of page