top of page

projekter:

DBU - Football Social Responsibility

Projektkoordinator: 2021

Som en del af mit afgangsprojekt fra Kaospiloterne har jeg i foråret 2021 arbejdet hos DBU som projektkoordinator, hvor jeg har afsøgt CSR-potentialer i fodbolden. 

Projektet har haft et særligt fokus på klimainitiativer og jeg har haft som ambition at oversætte allerede brugte og implementerede løsninger fra kultur- og festivalsbranchen. 

Arbejdet hos DBU er resulteret i kortlægningen af syv motivationer for at igangsætte omstillingen i fodboldinstitutioner og identificeringen af otte indsatsområder hvor man kan påbegynde omstillingen. 

Perioden har desuden mundet ud i et selvudviklet Roadmap, som består af 10 steps en fodboldinstitution kan tage for at udvikle autentiske tillæg til deres brands som har kommercielle potentialer. 

dbu1.png
bottom of page