top of page

projekter:

det mobile spillested

Et andet af foreningens initiativ jeg står bag, er foreningens nye spillestedsformat; det mobile spillested, som vil blive introduceret i 2021. Mit arbejde har bestået af at udvikle konceptet, sikre finansieringen og lede medarbejdere i realiseringen af projektet. Projektet fik i sommeren 2020 bevillliget 1 million kroner fra statens kunstfond til en 2-årig forsøgsperiode. 

MUSIK ER FORSKELLIGT, DERFOR SKAL DET PRÆSENTERES FORSKELLIGT

Roots&Hybrid-musikken skal længere ud i Danmark, og den skal have lov at finde fodfæste og vokse i omgivelser, der løfter den og skaber helt nye musikalske oplevelser. det turkise telt sigter efter en gennemført horisontudvidelse af den danske musikscene og ønsker at invitere til koncerter hele året rundt.

 

Vi vil i det turkise telt bringe mere Roots&Hybrid-musik ud i Danmark og vil gå et helt nyt landskab for livemusikken i møde. 10 års erfaringer som en af de førende aktører på scenen for moderne og nysgerrig folkelig musik har manifesteret sig i en ambition, om at vi skal bryde rammerne for vores to tilbagevendende festivaler (Roots&Hybrid Festival i samarbejde med SPOT og det turkise telt i Aarhus Festuge) og tilbyde omfavnende totalkoncerter hele året rundt. Med afsæt i et spændende koncert-efterår, som vi netop nu arbejder på at booke hjem, ønsker vi fra 2021 at stå klar med minimum 10 koncerter fordelt på hele året. Farverige, kreative og totalomfavnende koncertoplevelser, der tror på at musik er forskelligt og derfor skal præsenteres forskelligt. Et nyt landskab for livemusikken i Danmark som udmønter sig i et bredere spektrum af musikalske genrer præsenteret for et bredt publikum, og helt bogstavligt i nye landskaber som disse koncerter vil udfolde sig i.

 

Med vores nye koncertinitiativ vil vi placere drømmende roots-jazz i smukke skovlandskaber, vi vil lade progressive elektroniske-folk-fortolkninger runge i kantede industribygninger, og mødes om medrivende afrikanske-trommerytmer i farverige forsamlingshuse. Hver koncertaften placeres i nye rammer der lader musikken vokse langt ud over scenekanten og helt tæt på publikum. Mange års fokus på koncerten som helhedsoplevelse har lært os, at såvel musikere som publikum har store oplevelser i vente, når vi som arrangør tør tage kreativt medejerskab over vores koncerter. Med disse koncerter vil vi trække på de erfaringer og det netværk som vi har opbygget med det turkise telt i Aarhus Festuge og Roots&Hybrid Festival i samarbejde med SPOT, men vi vil også åbne døren til helt nye tværfaglige og tværkunstneriske forbindelser. Vi vil for alvor dyrke koncerten som rum for alle kroppens sanser, og det betyder at vi både skal udvikle og udfordre den måde vi oplever livemusik i dag. Det handler om at turde invitere flere sanser, fortællinger og idéer ind i koncertrummet, men også om at begrænse nogle af dem. Denne undersøgelse af musikkens veje ønsker vi at begive os ud på i fællesskab med alt fra arkitektstuderende til performancekunstnere, visual artister, dansere, gadekøkkener, designerne, musikere og mange flere. Sammen vil vi tænke samtidsmusikken ind i nye rammer. Rammer der rummer flere mennesker, mere musik og langt flere nye idéer.

 

Programmet til disse koncerter centrerer sig om de samme tre bookinggrupper som vi altid arbejder med: lokale bands, european upcoming og internationale headliners. Vi ønsker at skabe en platform, hvor både vores lokale publikum og kunstnere kan møde og interagere med det internationale miljø, som vi igen vil vise præcis hvor mange spændende ting der sker i Danmark. Sådan bringer vi nye inspirationskilder ind i de danske øvelokaler og øger samtidigt den brede opmærksomhed på dette musikalske område til stor fordel for hele det danske miljø. Programmet skal fra starten af ikke kun give et dansk publikum mulighed for at møde lokale bands, som i ånd og kvalitet er del af en global bevægelse mod mere levende, eksperimenterende og nysgerrig Roots&Hybrid-musik. Vi ønsker at tiltrække international interesse, den europæiske branche og bands fra hele verden. Vores koncerter vil gennem programsætning og progressive kuratering blive endnu et skridt på vejen mod Aarhus som Roots&Hybrid-hovedstad i Norden. Et lokalt forankret initiativ hvorfra danske kunstnere kan tage afsæt til en international karriere og et dansk publikum kan finde vej til al den vidunderlige Roots&Hybrid-musik der findes herhjemme og ude i den store verden.

 

PÅ VEJ FRA VÆKSTLAGSFESTIVAL TIL FULDENDT KULTURINSTITUTION

Dette nye koncertinitiativ bliver en tilføjelse til vores aktiviteter i det turkise telt, ikke en erstatning. Med stor opbakning fra såvel publikum som branche til vores to etablerede festivaler har vi de seneste år ønsket at blive helårsaktive. Det skridt tager vi med disse koncerter.

 

Efter i 2015 at vinde en DMA som landets bedste world scene, og i 2019 at vinde en OO Award for særlige bedrifter i roots-musikken, er vi stolte af at Aarhus Kommune pr 2020 har bevilliget os et treårigt basisdriftstilskud. Således tager vi afsæt til disse nye koncertaftener, ikke kun i 10 års erfaringer med venue-design, booking, publikumsudvikling og frivilligledelse, men dertil med et organisatorisk bagland som hvert år de kommende tre år vil blive mere professionelt og handlekraftigt.

 

Vores tætte samarbejde med genreorganisationen Tempi har endvidere virkelig sat skub i vores internationale rækkevidde. Hvert år på Roots&Hybrid Festival trækker vi nu et større og større antal delegerede fra den europæiske branche, og når vi deltager i internationale branchebegivenheder som WOMEX oplever vi i stigende grad at være et kendt navn, og en aktør som omverdenen nysgerrigt følger. Denne platform glæder vi os til at bygge videre på de kommende år, særligt med Roots&Hybrid Festival, men også med disse koncerter, hvor vi kan være med til at støtte danske acts og give dem bedre vilkår både på nationalt og internationalt niveau.

 

Endelig er vi også allerede nu i gang med at forme næste skridt på vores rejse. Vi vil samle, styrke og sprede Roots&Hybrid-miljøet gennem et nyt kraftcenter placeret i Aarhus C. Med inspiration fra de stærke vækstlagskræfter i Institut for (X) og vores åndsfæller i Aarhus Volume er vi påbegyndt fundraisingen til projektet ’Global Village’. Et projekt der inden for to år skal manifestere sig i en sprudlende og farverig containerlandsby komplet med scene, undervisningslokaler, studie, kontorpladser og mødelokaler. Et nysgerrigt og inviterende hjem for det Roots&Hybrid-miljø vi de seneste år har set udvikle sig med overvældende fart og energi. Projektet er stadig i sin opstartsfase, men ambitionerne om at omfavne og samle hele miljøet, og ikke kun den udøvende musik, er ganske virkelig. Det samme er opbakningen fra de mange partnere, som allerede har meldt sig under Global Village-fanen. Selv med et fysisk hjem og scene i Global Village glæder vi os til stadig at invitere til koncerter ud af huset, og vi er sikre på at den platform og publikumsforbindelse som containerlandsbyen vil medvirke til at skabe, vil give endnu mere medvind til vores koncerter. Her vil vi samle hele miljøets drive, og i fællesskab løfte dets plads på den danske kulturscene til helt nye højder. (Ønsker projektstøtteudvalgt yderligere info om Global Village vil vi med glæde dele tegninger, planer og projektbeskrivelse)

 

ROOTS&HYBRID-MUSIKKEN FÅR SCENEN DEN FORTJENER

I lige så høj grad som vi er drevet af ambitionen om at skabe og udvikle en retmæssig scene for Roots&Hybrid-musikken, når vi de seneste år har afholdt Roots&Hybrid Festival og det turkise telt i Aarhus Festuge, så er det også denne motivation der går igen i dette projekt. Hvad der i mellemtiden er blevet tydeligere for os, som vi er blevet bedre og bedre til at løfte denne opgave, er en overbevisning om at vores arbejde ikke kun kommer Roots&Hybrid-miljøet til gode, men at vi her bevæger os ind i et uforløst potentiale for hele musikscenen som vi kender den.

 

Flere at elementerne fra dette koncertinitiativ kender vi i forvejen – både fra egne arrangementer og fra kollegaers. At placere musikken udenfor spillestedernes velkendte black boxes har vi i det turkise telt altid gjort, men at søge nye venues der direkte går i dialog med musikken, har vi haft særligt store oplevelser med når vi har indtaget alt fra Kunsthal Aarhus (se aftermovie for Reflections i vedhæftede links) til et lokalt forsamlingshus, en plantecafé og et asiatisk supermarked. Lignende tiltag kender vi fra STRØM i København der har modtaget stort ros fra både publikum og kunstnere for at eksperimentere med venue og skabe nye rum for musikalsk udfoldelse og oplevelse (eksempelvis The Haxan Cloak i Cisternerne: link 1). Vi også set alt fra etablerede artister som Den Sorte Skole indtage kirkerum rundt om i landet (fx Aarhus Domkirke: link 2) til upcoming acts som Tundra vække personlige rødder og inspirationskilder til live i særlige venues (i 2019 spillede de i alt fra Thingbæk Kalkminer til Sæby Søbad, Nordsømuseet i Hirtshals og Maskinhallen i Frederikshavn: link 3). Spillestedet Thy har som arrangør ligeledes haft succes med en bredere forståelse af hvad fungerer som venue, og som det også blev omtalt i en paneldebat på SPOT+ 2018, så ser flere unge musikarrangører de traditionelle spillesteder som begrænsende mere end stimulerende (link 4). Det er derfor med stor glæde og optimisme at vi gør os klar til at kaste os helhjertet ind i dette projekt. Med disse koncerter skaber vi en passioneret og ambitiøs scene for en bevægelse som kulturlivet længe har både efterspurgt og eksperimenteret med.

 

At Roots&Hybrid-musikken står i centrum for dette initiativ er langt fra tilfældigt. Ikke alene arbejder vi her med et musikalsk område, som virkelig rykker på sig overalt i verden (inklusiv Danmark). Vi har også 10 års entydige erfaringer, som fortæller os at moderne folkelig musik virkelig blomstrer når det sættes i farverige og sansestimulerende rammer. At formilde folkelig musik til et stort publikum, som ikke kender lydene og sangene på samme måde som det kender den mere populær samtidsmusik, har vist sig både mere meningsfyldt og langt mere inspirerende når vi lader musikken leve i koncertrummets lys, design, indretning og fornemmelser. Folkelig musik er skabt til de rum hvor musikere og publikum smelter sammen og bliver til én, og det er netop det ideal vi sigter efter med disse koncerter. Præcis som de folkelige traditioner også i højere og højere grad finder vej ind i alt fra urban hiphop til pop og elektronisk musik, så tror vi på, at vi også her vil være et forgangseksempel, som de kommende år vil inspirere spillesteder og andre aktører til at turde eksperimentere og udvikle på deres platforme. Roots&Hybrid-musikken fortjener en seriøs og nysgerrig scene, og et stort og nysgerrigt publikum. Når den sættes i disse rammer, vil den vokse til at levere meget mere end smukke oplevelser til et dedikeret nichepublikum. Den vil være med til at sætte dagsordenen for hvordan vi dyrker, deler og oplever musik på tværs af genre, samfund og personlige historier.

122470200_10223099074846354_106397653971
bottom of page