top of page

projekter:

Global Village

Som konceptudvikler har jeg været med til, at igangsætte realiseringen af Global Village; en container-landsby som et epicenter for Roots&Hybrid-musikken gennem de 4 spor: Global Learning (undervisning), Global Lead (Kontorfællesskab), Global Live (Studios og øvelokaler) og Global Living (fællesskabsdannende arrangementer og rammer). De første undervisningstimer forventes udbydet i løbet af vinteren 20/21.

Den gode idé

Foreningen det turkise telt vil skabe et mangfoldigt fællesskab, hvor musikere, dansere, arrangører og publikum samles om en fælles kærlighed til folkelige traditioner. Projektet Global Village samler, styrker og udbreder et ellers fragmenteret netværk af aktører i roots-miljøet i aktiviteter der underbygger den globale kulturs udvikling. Med en nysgerrig tilgang og passionen for det voksende roots-miljø som drivkraft, skaber vi inkluderende oplevelser, fokuserer på læring, sparring, nye samarbejder og fællesskaber. På den måde arbejder Global Village for at gøre det ukendte mindre fremmed.

Projektets fysiske rammer

Global Village er placeret i forlængelse af Institut for X, hvor kreative erhverv og kulturentreprenører allerede hersker. Sammen med Volume Village (fokus på Urban-kultur) skaber vi et nyt levende byrum, hvor de smalle genre kan udvikle sig, og får den opmærksomhed som det mainstream kulturliv ikke har kunne gi’.
Aktørerne samles i en konstruktion bestående af 15 containere, med plads til både musikalsk produktion, undervisning/workshops, kontorfællesskaber og offentlige arrangementer. En bred vifte af aktører samles et sted, og skaber grobund for sparring, nye samarbejder og øget aktivitet.

Det omfatter projektet

Vi søger til etableringen af konstruktionen der for alvor sætter spot på roots-miljøet og dets forankring i Aarhus. Projektet realiseres gennem fire spor:
Global Live - øvelokale, studie, artist residence, instrumentbank
Global Learning - Lokale til undervisning og danseworkshops
Global Lead - kontorfællesskab for miljøets aktører
Global Living - Markedsplads til fx fællesspisninger, udendørsscene og merch-butik
På den måde skabes et nuanceret og inviterende univers med plads til både det nysgerrige publikum, på deres første besøg, og erfarne musikere, der tager nye skridt i deres karriere.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Med 10 års erfaring står den prisvindende forening det turkise telt i spidsen for processen, der drives i øjenhøjde og inkluderer en bred vifte af roots-aktører, som alle viser stor opbakning. Vi skaber rammerne, som aktørerne fylder med idéer og indhold, og derigennem tager ejerskab over.
Vores turkise frivillige-familie (200+ om året), samt engagerede frivillige-kræfter fra roots-miljøet, spiller en afgørende rolle. I et stort mangfoldigt fællesskab med fokus på involvering, kompetenceudvikling og åbne events bliver projektet Global Village, fyldt med liv, sjæl, sammenhold og kreativitet.

Relationen til lokalsamfundet

Global Village bliver et knudepunkt for stærke bånd ud til byen. Den kommercielle branche, små foreninger, nysgerrige borgere og andre arrangører vil alle finde god grund til at besøge stedet, som opsøger samarbejder på tværs og gør plads til at nye idéer kan blomstre.
De fire spor skal understøtte en mangel i byen ved at synliggøre muligheder og gøre dem tilgængelige, det åbner for samarbejder med alt fra byens folkeskoler og et bredere erhvervsliv.
det turkise telt har mødt rigtig god opbakning fra Aarhus Kommune, og vi ser frem til at give byen et nyt, mangfoldigt og spirende åndehul.

Global Village teaser:
Skærmbillede 2020-04-07 kl. 14.28.21.png
bottom of page